Sözlükte "vezir" ne demek?

1. Osmanlılarda devletin bakanlık, valilik gibi yüksek görevlerinde bulunan ve paşa sanını taşıyan kimselere verilen ad.
2. Satrançta önemce ikinci gelen taş, ferz.

Vezir kelimesinin ingilizcesi

n. queen, vizier
Köken: Arapça